DARMOWA DOSTAWA DARMOWE ZWROTY OFICJALNE MARKI BEZPIECZNE PŁATNOSCI

Prywatność

Strona internetowa www.officialwatchshop.pl jest prawną własnością i jest zarządzana przez spółkę Official Watch Shop sp. z o.o., która mieści się we Wrocławiu, przy ul. Stefana Żeromskiego 62/2, 50-312, Numer identyfikacji podatkowej 365433578, zwaną „Spółka”.

Poniższe warunki dotyczą polityki prywatności i polityki ochrony danych osobowych, które firma stosuje w odniesieniu do oferowanych produktów i usług. Poniższe warunki są obowiązkowe dla wszystkich użytkowników produktów i usług Spółki oraz dla wszystkich użytkowników strony internetowej Spółki, zwanych dalej „Klientami”. Brak akceptacji poniższych warunków nie daje Klientom prawa dostępu do oferowanych produktów i usług Spółki.

Produkty i usługi Spółki oferowane są osobom powyżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, potrzebujemy pisemnej i wyraźnej zgody Twojego opiekuna prawnego, aby móc zaoferować Ci nasze produkty i usługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za fałszywe oświadczenia.

Zmieniły się ramy prawne ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Od 25 maja 2018 r. Obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO);(UE) 2016/679, które unieważniło ustawodawstwa krajowe państw członkowskich Unii Europejskiej oraz dyrektywę 95/46 / WE. Nasza firma wprowadziła już procedury i polityki w celu spełnienia tych nowych ram prawnych, podejmując wszelkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony interesów podmiotów i ochrony ich danych osobowych.

Nasza firma gromadzi tylko te dane, które są niezbędne i odpowiednie do danych celów. W szczególności zbieramy następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy (ulica, numer, miasto, kraj, kod pocztowy), numer identyfikacji podatkowej, zawód, adres IP – adres IP, dane rachunku bankowego i karty płatniczej, nazwa użytkownika, stan cywilny, data urodzenia i płeć.

6.1. W celu złożenia zamówienia i zakupu naszych produktów i / lub usług, przetwarzamy: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

6.2. Aby dostarczyć Ci niezbędną fakturę, przetwarzamy: imię i nazwisko, adres pocztowy (ulica, numer domu, miasto, kraj, kod pocztowy), numer identyfikacji podatkowej.

6.3. W celu marketingu bezpośredniego dla naszych obecnych klientów przetwarzamy: imię i nazwisko, adres e-mail.

6.4. Do celów marketingowych Twój adres IP jest gromadzony za pomocą plików cookies.

  1. W celu złożenia zamówienia i zakupu naszych produktów i / lub usług gromadzimy: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
  2. Aby dostarczyć Państwu niezbędną fakturę, gromadzimy: imię i nazwisko, adres pocztowy (ulica, numer, miasto, kraj, kod pocztowy), numer identyfikacji podatkowej.
  3. Do celów marketingu bezpośredniego dla naszych obecnych klientów gromadzimy: imię i nazwisko, adres e-mail.
  4. W celach marketingu cyfrowego Twój adres IP jest gromadzony za pomocą plików cookie.

Potrzebujemy Twoich danych osobowych tylko w celach, o których już wcześniej wspominaliśmy w bardzo szczegółowy sposób. W przypadku gdy będziemy potrzebowali Twoich danych osobowych w innym celu, który nie będzie zgodny z powyższymi początkowymi celami, zostaniesz o tym poinformowany, a jeśli tak się stanie, zostaniesz poproszony o wyrażenie na to zgody. W żadnym wypadku Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te opisane powyżej.

Przetwarzanie danych osobowych przez naszą firmę nie ma wpływu na osoby, których te dane dotyczą, ponieważ gromadzimy tylko niezbędne dane w celu dostarczenia oferowanych produktów i usług. Ponadto przetwarzane przez nas dane osobowe należą do kategorii podstawowych i niewrażliwych danych osobowych. Wszystkie dane osobowe są traktowane jako poufne. W celu zachowania ich poufności stosujemy wszelkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne.

Gromadzimy, rejestrujemy, przechowujemy i organizujemy Twoje dane osobowe wyłącznie do celów prowadzonych na serwerach firmy, gdzie zastosowane są wszelkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne dla ich bezpieczeństwa. Utrzymujemy Twoje dane osobowe w tajemnicy i nie ujawniamy ich osobom trzecim.

Każdy klient może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych za pośrednictwem naszej firmy. Możesz nas poinformować o każdej zmianie danych osobowych, aby zastosować odpowiednie modyfikacje, sprostowania itp.

Dostęp do twoich danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy naszej firmy. W tym celu są oni związani umową o zachowaniu poufności. Żadne inne strony trzecie nie mają dostępu do twoich danych osobowych bez Twojej uprzedniej pisemnej, jednoznacznej zgody.

Udostępniamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu dostarczenia naszych produktów i usług lub gdy jest to uregulowane przepisami prawnymi.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym firmom z naszej grupy, które świadczą usługi w zakresie administracji IT i systemu oraz podejmują się raportowania, usługodawcom świadczących usługi w zakresie administracji IT i systemu, profesjonalnym doradcom, w tym prawnikom, bankowcom, audytorom i ubezpieczycielom, którzy świadczą usługi doradcze, usługi bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe, dochody i cła, organom nadzoru i innym organom mającym siedzibę w Zjednoczonym Królestwie i innym właściwym jurysdykcjom, które w pewnych okolicznościach wymagają zgłaszania czynności przetwarzania.

Wszystkie powyższe przepisy są zobowiązane prawem i / lub umową do traktowania danych osobowych również jako poufne.

Twoje dane osobowe są przechowywane przez naszą firmę tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów. Dane klienta (dane identyfikujące, kontaktowe, finansowe i transakcyjne) są przechowywane przez okres dziesięciu lat w przypadku, gdy podejmowane są jakiekolwiek działania prawne, a dane dotyczące informacji podatkowych są zachowywane tak długo, jak przewidują przepisy podatkowe, maksymalnie przez sześć lat.

W celu ochrony Twoich danych osobowych stosujemy wszelkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne, które są określone w brytyjskim prawie i prawodawstwie europejskim.

Więcej szczegółów:

Środki organizacyjne:

– Jako Spółka stosujemy Wytyczne Polityki Prywatności do wszystkich procedur Spółki, aby chronić interesy naszych klientów i ich prawa.

– Stosujemy procedury przyjazne prywatności i zasady marketingowe.

– Informujemy podmioty danych – naszych Klientów o ich prawach do danych osobowych w sposób przejrzysty i prosty. Dostarczamy również wszelkie niezbędne informacje dotyczące czynności przetwarzania, które wykonujemy, celów przetwarzania oraz sposobu, w jaki mogą one po prostu i skutecznie wykonywać swoje prawa jako osoby, których dane dotyczą.

– Powiązanie naszych pracowników i współpracowników zewnętrznych z umowami o poufności ma na celu zachowanie poufności i ochronę danych osobowych.

Wszystkie nasze komputery korzystają z najnowszej technologii oprogramowań antywirusowych oraz wykrywających i usuwających różnego rodzaju złośliwe oprogramowania.

– Wszystkie nasze komputery są chronione Firewall.

– Uruchomiamy całe niezbędne oprogramowanie i aktualizacje bezpieczeństwa dla oprogramowania.

– Regularnie przechowujemy kopie bezpieczeństwa.

– Używamy silnych haseł dostępu do naszych systemów.

Osoby, których dotyczą dane, mają następujące prawa:

– Prawo do otrzymania informacji

– Prawo dostępu

– Prawo do sprostowania

– Prawo do usunięcia

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Prawo do przenoszenia danych

– Prawo do sprzeciwu

– Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.

Możesz egzekwować swoje prawa jako osoba, których dotyczą dane, wysyłając odpowiednią prośbę na nasz adres e-mail support.pl@officialwatchshop.com W każdym przypadku upewnimy się, że otrzymasz szybką odpowiedź.

Jeśli masz problem z przetwarzaniem twoich danych osobowych i po komunikacji z naszą firmą jako Kontrolerem Danych, możesz odwołać się do Krajowego Urzędu Ochrony Danych. Jeśli chcesz złożyć skargę lub uzyskać bardziej szczegółowe informacje, odwiedź oficjalną stronę Urzędu pod adresem www.ico.org.uk.

Czym są pliki cookie:

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które strona internetowa przechowuje, za zgodą użytkownika, na jego komputerze elektronicznym lub urządzeniu mobilnym (smartfonie, tablecie, itp.). Przechowywanie tych plików cookie w urządzeniu umożliwia każdej stronie „zapamiętanie” twoich działań (np. Nazwy użytkownika, hasła itp.) I twoich preferencji. Każdy plik cookie pełni inną funkcję. Istnieją pliki cookie, które są niezbędne do działania strony internetowej, a inne służą innym celom, takim jak cele reklamowe.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki, lub powiadamiała Cię, gdy strona ustawia lub uzyskuje dostęp do plików cookie. Jeśli wyłączysz lub wyłączysz obsługę plików cookie, niektóre części tej witryny mogą stać się niedostępne lub działać nieprawidłowo.

Niniejsza polityka prywatności jest regulowana i interpretowana zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych (krajowe przepisy o ochronie danych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

[ ]  Oświadczam, że mam powyżej 16 lat.

[ ]  Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję warunki, jawnie i bez zastrzeżeń.